Predstavujú súbor činností zemných prác, od zamerania a vytýčenia podzemných inžinierskych sietí. Kombinácia strojného a ručného výkopu.