Predstavuje súbor činností zemných, montážnych a špeciálnych prác.