Konzultácie a poradenstvo smerujúce k realizácii prípojky alebo plynovodu.