Predstavuje súbor činností zemných a montážnych prác. Podľa druhu rúrového materiálu sa jedná o oceľové alebo PE rúry. Prepájanie na pôvodný plynovod je súbor špeciálnych činností, ktoré sa realizujú pod tlakom.