Jedná sa o dodatočnú ochranu vysokotlakových a stredotlakových plynovodov. Realizuje sa pri developerských projektoch pri výstavbe komunikácii križujúcich pôv.plynovod.