Komplex činností, ktoré sú riešené projektom väčšinou pri developerských projektoch.