Jedná sa o práce smerujúce s premiestneniu existujúceho plyn.meracieho zariadenia do plynovej skrinky spravidla v plote, na hranici pozemku.