compact gas vzorova referencia m

Pitný a požiarny vodovod, dĺžka 11.324 m

compact gas vzorova referencia m

SO ATS – automatická tlaková stanica, výtlačné potrubie, vodojem, prívodné potrubie a rozvodná sieť.

compact gas stavba vodovodu kanalizacie ibv necpaly m

IBV Necpaly-voda, kanalizácia

compact gas rekonstrukcia plynovodov senica m

Rekonštrukcia plynovodov Senica, ul. Priemyselná, Vajanského, plynovod=2399, prípojky 831 m

compact gas rekonstrukcia plynovodov m

Rekonštrukcia plynovodov Kuzmice 2. etapa - Liten (okr. Topoľčany), plynovod=2727 m, prípojky 279 m

compact gas rekonstrukcia plynovodov brezno m

Rekonštrukcia plynovodov Brezno, ul. Krčulova, plynovod=417 m, prípojky=31 m

compact gas rekonstrukcia plynovodov stupava m

Rekonštrukcia plynovodov Stupava-Hlavná, plynovod=1586 m, prípojky=986 m

compact gas rekonstrukcia plynovodov stupava lipova m

Rekonštrukcia plynovodov Stupava-Lipová, plynovod=1268 m, prípojky=1490 m

compact gas vzorova referencia m

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava-Lamač, ul. Bakošova, Segnáre, plynovod=2000 m, prípojky=863 m

compact gas vzorova referencia m

Preložka STL plynovodu v KÚ Habovka, plynovod=511 m, d225