SO ATS – automatická tlaková stanica, výtlačné potrubie, vodojem, prívodné potrubie a rozvodná sieť.