Rajec, Veľká Čierna - vodovodné zásobovacie potrubie a rozvodná sieť