Rekonštrukcia plynovodov Senec ul. Boldocká cesta-Jasná, plynovod=2593 m, prípojky=1387 m