Rekonštrukcia plynovodov Trenčín - Istebník, plynovod=1171 m, prípojky=344 m