Rekonštrukcia plynovodov Dubnica nad Váhom-Prejta, ul. Prejtská