Obnova STL plynovodov Nová Dedinka, 1.etapa - Liten, plynovod=4834 m, prípojky=1506 m