Prekládka pripojovacieho plynovodu Žilina-Solinky, polyfunkčný objekt Rudiny II.