Preložka STL plynovodu v KÚ Habovka, plynovod=511 m, d225