Rekonštrukcia plynovodov Bratislava-Lamač, ul. Bakošova, Segnáre, plynovod=2000 m, prípojky=863 m