Rekonštrukcia plynovodov Stupava-Lipová, plynovod=1268 m, prípojky=1490 m