Rekonštrukcia plynovodov Stupava-Hlavná, plynovod=1586 m, prípojky=986 m