Rekonštrukcia plynovodov Senica, ul. Priemyselná, Vajanského, plynovod=2399, prípojky 831 m