O spoločnosti Compact-Gas, spol. s.r.o.

Spoločnosť Spoločnosť Compact-Gas, spol. s.r.o. vznikla v januári roku 2000. Od vzniku firmy bolo naším cieľom poskytovať najvyššiu kvalitu služieb pri realizácií inžinierských sietí, kde sa špecializujeme hlavne na: plynovody a vodovody. Plynofikácia obcí a výstavba NTL, STL a VTL plynovodov najmä pre IBV sa v posledných rokoch stala prioritou našej společnosti. V roku 2007 sa naša spoločnosť stala Aliančním partnerom SPP a.s. Bratislava. Veľký podiel zákazok tvoria práve rekonštrukcie NTL, STL, VTL plynovodov a prekládky NTL, STL, VTL plynovodu pre SPP, a.s.

Pri realizácií zákazky kladieme veľký dôraz na kvalitu a komplexnosť našich dodávok – stavieb a na spokojnosť objednávateľa a užívateľa.

Zabezpečujeme komplexné služby pri realizácií plynovodu a vodovodu a to od prípravy a vypracovania projektovej dokumentácie, cez realizáciu stavebných a montážnych prác až po vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej pre kolaudáciu stavby a jej prevádzku.

Všetky činnosti firmy sú zaisťované len kvalifikovaným personálom a na základe dlhodobých skúseností vedúcich pracovníkov. Všetci pracovníci sú pravidelne preskúšavaní a doškoľovaný v daných oboroch. Tým je zabezpečená kvalita a precíznosť vykonaných prác. Získanými skúsenosťami a schopnosťami tak garantujeme vysokú kvalitu odvedenej práce, čím nadväzujeme na dobré meno našej spoločnosti, ktoré si získala vďaka kvalite už odvedených prác po dobu svojej existencie.

V novembri 2005 sme získali Certifikáty kvality podľa: ISO 9001:200, ISO 3834-2, 2005, ISO 14001:2004, ISO BZ OHSAS 18001:2007 pre výstavbu a montáž potrubných rozvodov, projektovanie, výstavbu, rekonštrukcie, údržbu, odborné prehliadky a služby súvisiace s potrubnými systémami. Ponúkame aj výrobu kovových konštrukcií.

Naša spoločnosť bola certifikovaná akreditovanou spoločnosťou ECM so sídlom v Budapešti.

Vybrané referencie

OÚ Hladovka
Výstavba STL plynovodu v dĺžke 9,8 km

OÚ Banka, Ratnovce, Výstavba VTL, STL plynovodu, výstavba regul. stanice, výstavba prípojok a regulačných meracích zariadení v dĺžke 9,7 km.

...viac referencií

Kontakt

COMPACT - GAS spol, s.r.o.
Ul. Republiky 8
010 01 Žilina

Tel./Fax: 041 5624 931

Mob.: 0917 282 910

E-mail: info@plynovod.sk

Web: www.plynovod.sk